FMC. Formación Médica Continuada en Atención Primaria FMC. Formación Médica Continuada en Atención Primaria Suscríbase
Sección: Comentario editorial
Comentario editorial
Virginia Salido Valencia
FMC. 2015;22:294
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.fmc.2015.05.001
Texto Completo - PDF
1