FMC. Formación Médica Continuada en Atención Primaria FMC. Formación Médica Continuada en Atención Primaria Suscríbase
Sección: ¿Cómo se elabora?
Un documento de voluntades anticipadas
Núria Terribas i Sala
FMC. Form Med Contin Aten Prim. 2006;13:354-7
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1134-2072(06)71339-1
Texto Completo - PDF
1